Ce este certificatul fiscal auto și cum se obține acest document

Ce este certificatul fiscal auto și cum se obține acest document

După cum se cunoaște, în momentul în care o persoană din România s-a hotărât să-și vândă autoturismul proprietate personală va trebui să urmeze o anumită procedură legală care presupune obținerea mai multor documente.

Unul dintre aceste acte fără de care nu poți înstrăina automobilul este certificatul auto fiscal, care dovedește faptul că ți-ai îndeplinit la zi toate obligațiile de plată către administrația publică locală pe raza căreia este înregistrat respectivul bun fiscal, și anume impozite, taxe, contribuții și alte venituri datorate de contribuabil.

În cazul în care te afli pentru prima dată în situația de a avea nevoie de certificatul fiscal auto în articolul de azi îți prezentăm un scurt ghid care sperăm să te ajute în demersurile tale.

Cum se obține certificatul fiscal auto

Certificatul de atestare fiscală se va elibera doar la cererea expresă a contribuabilului și se obține în cel mult trei zile lucrătoare din momentul depunerii solicitării scrise către Administrația Finanțelor Publice de sector (pentru București) ori de municipiu în evidența căruia este înregistrată persoana contribuabilă.

Procedura de eliberare a documentului a fost modificată prin Ordinul nr. 3008/2019. Concret, pentru obținerea certificatului fiscal auto, contribuabilul trebuie să depună personal o solicitare în scris la registratura organului fiscal competent (administrația financiară). Această cerere mai poate fi trimisă și prin poștă, cu scrisoare recomandată și cu confirmare de primire.

Începând cu 2017, solicitarea de eliberare a certificatului fiscal auto poate fi depusă și online. În acest caz, documentul va fi eliberat în format electronic. Aceasta se realizează în trei moduri: prin Spațiul Privat Virtual, prin sistemul informatic „PatrimVen” sau prin intermediul sistemului informatic de pe portalul ANAF.

Ce conține cererea de eliberare a certificatului fiscal auto

Certificatul fiscal auto se va emite pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale și arată cu claritate care sunt obligațiile de plată rămase restante în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii de eliberare a certificatului fiscal auto.

Documentul poate fi eliberat doar la cererea următoarelor categorii de contribuabili:

Persoană fizică;Instituții/autorități publice;Deținători de titluri de participare la o societate;Alte persoane fizice sau juridice, dar numai în situația în care există, în acest sens, și un acord scris al contribuabilului;Un notar public, pentru o persoană fizică, în cazul dezbaterii unei succesiuni.

Practic, pentru a ți se elibera certificatul fiscal auto va trebui să completezi o cerere tipizată cu datele tale personale, precum nume/prenume, CNP, serie și număr act de identitate, adresă domiciliu etc. Pentru persoanele juridice, accesul este posibil numai pe baza unor certificate digitale calificate.

Ce documente sunt necesare pentru eliberarea certificatului fiscal auto

Pentru eliberarea certificatului fiscal auto, în afară de cererea-tip de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, mai sunt necesare și alte acte.

Astfel, pentru persoanele fizice vor mai trebui depuse o copie după actul de identitate al proprietarului, o împuternicire în original și copie legalizată, precum și CI/BI/NIF/CUI al persoanei împuternicite, în original și copie. De asemenea, persoanele care depun aceste documente trebuie să prezinte cartea de identitate în original.

În cazul persoanelor juridice, dosarul cu acte trebuie să conțină, în afară de cererea-tip, o copie după actul de identitate și împuternicirea pentru persoana delegată, o copie după certificatul de înregistrare fiscală, documente doveditoare ale realității contabile, precum balanța de verificare, semnată și ștampilată.

Cât este valabil certificatul fiscal auto

Certificatul de atestare fiscală va fi eliberat în două exemplare. Unul dintre acestea va fi înmânat persoanei care a solicitat documentul, iar cel de-al doilea exemplar va fi arhivat de instituția fiscală.

Dar la solicitarea expresă a solicitantului, certificatul fiscal auto se poate emite și în mai multe exemplare. Tot ceea ce trebuie să faci este să completezi o cerere în care vei menționa numărul de exemplare și destinația acestora.

Termenul de valabilitate a certificatului fiscal auto este de 90 de zile pentru persoanele fizice și de 30 de zile pentru persoanele juridice, atâta vreme cât nu vor interveni modificăari care ar putea induce în eroare instituția către care urmează să prezenți certificatul.

Principala condiție este aceea ca respectivele persoane să nu desfășoare activități economice în mod independent și să nu exercite profesii libere.

Foto:123rf.com

Citeşte şi: Codul Rutier 2022 – care sunt noile limite de viteză și ce sancțiuni riști dacă le încalci

Libertatea