Cum se completează fișa de înscriere pentru admiterea la liceu 2021

Cum se completează fișa de înscriere pentru admiterea la liceu 2021

Prima etapă a admiterii la liceu începe în această săptămână. Între 16 și 22 iulie, candidații și părinții trebuie să completeze fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Ei trebuie să aleagă filiera, profilul și specializarea dorite, iar ulterior, candidații vor fi repartizați computerizat în funcție de opțiunile exprimate, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, notează Edupedu.ro. Înscrierea la liceu se face pe baza mediei de admitere.

Cum se completează fișa de înscriere pentru admitere liceu 2021

Fișa de înscriere pentru admiterea la liceu poate fi completată atât online, cât și în format fizic. Candidații și părinții sau reprezentanții lor legali se pot prezenta la sediul unității de învățământ absolvite pentru completarea fișei sau pot face acest lucru prin formularul „Fișa de înscriere” transmis electronic.

Cei care aleg să meargă la școală pentru a completa fișa trebuie să facă acest lucru în baza unei programări pe e-mail, comunicată de conducerea unității de învățământ.

Fișa de înscriere este completată de absolventul de clasa a VIII-a, în prezența părintelui sau a reprezentantului legal și a dirigintelui clasei din care a făcut parte. Cu toții vor semna fișa la final.

Potrivit procedurii anunțate de Ministerul educației, ”Comisia de înscrire din unitatea de învățămînt gimnazial asigură completarea fișelor de înscriere ale absolvenților de clasa a VIII-a cu codul județului, cu codul și denumirea unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu notele și media generală de la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și cu media de admitere.

Fișele de înscriere ale candidaților care au susținut sau cărora li s-au echivalat probele de verificare a conștințelor de limbă modernă sau maternă se competează și cu rezultatele acestor probe. Fișele se semnează de către directorul unității de învățământ și se aplică ștampila acesteia”.

Pentru exprimarea opțiunilor, fiecare specializare are un cod unic. Astfel, canidații și părinții trebuie să completeze codurile specializărilor pe care le aleg, în ordinea preferințelor. Apoi, în funcție de media de admitere și de opțiuni, absolvenții vor fi repartizați la liceu.

Fisa admitere liceu 2021 – pagina 1

Fisa admitere liceu 2021 – pagina 2

Ce câmpuri se completează pe fișa de înscriere pentru admitere liceu 2021

Codul numeric personal (câmp obligatoriu)Data nașterii (câmp obligatoriu)Numele (câmp obligatoriu)Inițiala tatălui (câmp obligatoriu) Prenumele (câmp obligatoriu)Cod județ – cod școală proveniență (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului, iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru București se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă se găseşte în broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.Denumire (câmp obligatoriu) – reprezintă numele şcolii de provenienţă.Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) – media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.În cazul în care candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă se completează denumirea limbii materne în dreptul câmpului – Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.În cazul în care candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă, poate opta pentru calculul mediei de evaluare naţională fără a lua în calcul nota obţinută la proba de limbă maternă. Dacă se optează, marcând căsuţa, candidatul nu mai poate opta pentru specializări cu predare în limbă maternă.Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota de la limba şi literatura română şi matematică.Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română şi matematică.Notă evaluare naţională limba şi literatura maternă. Această notă va participa la calculul mediei de admitere, dacă nu se optează pentru eliminarea ei din calculul mediei de evaluare naţională.Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă.Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă.Nota la proba de limba maternă – este compus din două zone: una destinată codului limbii și o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din broșura editată de inspectoratul şcolar judeţean.Nota la proba de limbă modernă – este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.Opţiuni (câmp obligatoriu) – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opţiune este formată din 3 cifre. Codul opţiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.Diriginte (câmp obligatoriu) – semnătura dirigintelui candidatului.Candidat (câmp obligatoriu) – semnătura candidatului.Părinte (câmp obligatoriu) – semnătura părintelui candidatului.

Când are loc repartizarea la licee 2021

Potrivit calendarului admiterii la liceu 2021, repartizarea computerizată a elevilor în clasa a IX-a va avea loc în data de 24 iulie. Apoi, între 25 și 28 iulie este programată depunerea sau transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

Depunerea fizică a dosarelor se va face în baza unei planificări. Cei care au ales să depună dosarele în format online au ca termen data de 24 septembrie pentru depunerea documentelor în original la unitatea de învățământ.

Pe 29 iulie, liceele din întreaga țară vor transmite situația locurilor rămase libere ca urmare a neînscrierii candidaților, după care va începe a doua etapă de repartizare computerizată a absolvenților.

Potrivit broșurii de admitere publicate de Ministerul educației, media de admitere la liceu în 2021 se calculează pe baza mediei generale la Evaluarea Națională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Libertatea